El míting de la Diada Nacional
del 1976 a Manresa

Àudio del míting del 10/9/1976

En aquest apartat podeu escoltar les diferents intervencions del míting multitudinari que, organitzat per l’Assemblea del Bages, va tenir lloc la vigília de la Diada Nacional del 1976, al pavelló del Congost de Manresa. També podeu llegir-ne les corresponents transcripcions. 

La difusió de l’àudio és possible perquè la manresana Maria Lluïsa Batlle Sanpera conservava una gravació en casset de l’acte i ens l’ha facilitada per a la seva difusió. La gravació fou realitzada pel manresà Lluís Alsedà i Soler.

L’àudio inclou gairebé la totalitat dels discursos pronunciats aquell dia. Només no se’n va conservar una petita part, tot i que hi ha alguns passatges en els quals el so és deficient. Així, aquesta peça inèdita i de gran interès, conté prop de 90 minuts amb les intervencions d’Isidre Badia –com a conductor de l’acte-, Josep Badia, Xavier Sitjes, Maria Dolors Estrada, Joan Tatjé i Sebastià Vives. En nombroses ocasions els parlaments són interromputs per aplaudiments i proclames diverses, entre les quals les de “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia!” i “Visca l’Assemblea de Catalunya!”.

Josep Badia seria detingut i empresonat acusat d’haver injuriat –en aquest míting- a la Guàrdia Civil per l’assassinat de Jesús Maria Zabala. L’audició de la seva intervenció evidencia que no va ser així. En canvi, Sebastià Vives, que no va ser inculpat, va afirmar que Zabala havia estat “mort per la Guàrdia Civil”.

 

TRANSCRIPCIÓ íntegra de l'àudio del míting de la Diada Nacional del 1976

(Pavelló del Congost de Manresa, 10/9/1976)

 

 
Josep Badia  

Intervenció de Josep Badia

 • Presentació i sentit de la Diada (00'00'' - 04'13'')
 • La lluita de l’Assemblea de Catalunya per la llibertat (04'14'' - 10'46'')
 • Denúncia de la mort de Jesús María Zabala (10'47'' - 12'49'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Josep Badia

     
Isidre Badia  

Lectura d’adhesions de suport a càrrec de Isidre Badia

 • Presentació i lectura d’adhesions (00'00'' - 03'51'')
 • Introducció a la intervenció de Xavier Sitjes (03'52'' - 04'27'')

TRANSCRIPCIÓ de la lectura d’adhesions a càrrec d’Isidre Badia

     
Xavier Sitjes  

Intervenció de Xavier Sitjes

 • Salutació i presentació de la seva intervenció (00'00'' - 02'22'')
 • Les arrels històriques de la sobirania catalana (02'23'' - 04'24'')
 • Les relacions Catalunya – Castella a l’edat moderna (04'25'' - 07'25'')
 • Repressió i revifament de Catalunya (07'26'' - 09'53'')
 • Les conseqüències del franquisme (09'54'' - 11'46'')
 • La resistència de Catalunya (11'47'' - 16'33'')
 • El camí cap a l’autodeterminació (16'34'' - 19'16'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Xavier Sitjes

     
Isidre Badia  

Lectura d’adhesions de suport a càrrec de Isidre Badia

 • Lectura d’adhesions (00'00'' - 04'44'')
 • Introducció a la intervenció de Maria Dolors Estrada (04'45'' - 05'03'')

TRANSCRIPCIÓ de la lectura d’adhesions a càrrec d’Isidre Badia

     
Maria Dolors Estrada  

Intervenció de Maria Dolors Estrada

 • La persecució de la llengua catalana (00'00'' - 02'57'')
 • Per un ensenyament en català, públic, popular i democràtic (02'58'' - 05'05'')
 • La inferioritat de la llengua catalana a l’espai públic (05'06'' - 06'06'')
 • La integració a Catalunya i el Congrés de Cultura Catalana (06'07'' - 07'55'')
 • El restabliment de les institucions democràtiques (07'56'' - 09'49'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Maria Dolors Estrada

     
Isidre Badia  

Lectura d’adhesions de suport a càrrec de Isidre Badia

 • Avís a un assistent per deixar-se els llums del cotxe oberts (00'00'' - 00'30'')
 • Lectura d’adhesions (00'31'' - 03'34'')
 • Introducció a la intervenció de Joan Tatjé (03'35'' - 04'00'')

TRANSCRIPCIÓ de la lectura d’adhesions a càrrec d’Isidre Badia

     
Joan Tatjé  

Intervenció de Joan Tatjé

 • La mala gestió del franquisme en el món agrari (00'00'' - 00'33'')
 • Demanda d’una política agrària arrelada al territori (00'34'' - 01'37'')
 • L’exemple de la llei de contractes de conreu de 1934 (01'38'' - 05'04'')
 • La problemàtica de l’especulació i dels preus (05'05'' - 06'43'')
 • Necessitat de democratització (06'44'' - 08'00'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Joan Tatjé

     
Isidre Badia  

Lectura d’adhesions de suport a càrrec de Isidre Badia

 • Lectura d’adhesions (00'00'' - 00'27'')
 • Introducció a la intervenció de Sebastià Vives (00'28'' - 00'46'')

TRANSCRIPCIÓ de la lectura d’adhesions a càrrec d’Isidre Badia

     
Sebastià Vives  

Intervenció de Sebastià Vives

 • La defensa obrera dels interessos nacionals de Catalunya (00'00'' - 01'53'')
 • L’opressió del franquisme (01'54'' - 03'29'')
 • El desemparament dels treballadors i la necessitat de lluita (03'30'' - 06'23'')
 • El reformisme i la repressió (06'24'' - 08'19'')
 • La necessitat de llibertats plenes (08'20'' - 11'48'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Sebastià Vives

     
Isidre Badia  

Lectura d’adhesions de suport a càrrec de Isidre Badia

TRANSCRIPCIÓ de la lectura d’adhesions a càrrec d’Isidre Badia

     
Josep Badia  

Intervenció de Josep Badia

 • Resum de les intervencions (00'00'' - 00'55'')
 • La reclamació de l’Estatut de 1932 (00'56'' - 03'35'')
 • El paper de les assemblees locals (03'36'' - 04'23'')
 • Cloenda (04'24'' - 04'58'')

TRANSCRIPCIÓ de la intervenció de Josep Badia

     
Josep Badia  

Interpretació de l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors

TRANSCRIPCIÓ