Imatges del dietari

 • 1_portada_llibre_dietari_setembre_1928_-_abril_1931a.jpg

Portada del primer llibre del dietari de les bibliotecàries, que recull les notes diàries des del setembre de 1928 fins a l’abril de 1931.

 • 2_dietari_29-09-1928.jpg
 • 2_dietari_30-09-1928.jpg

29/09/1928. Primera pàgina del dietari, començat el 29 de setembre de 1928, en què la directora, Pilar Bertran, explica que, juntament amb la seva companya Emília Fernández, arriben a la Biblioteca i es disposen a treballar per poder-la obrir al més aviat possible.

 • 3_dietari_6-12-1928.jpg

6/12/1928. Primer dia d’obertura de la Biblioteca.

 • 4_dietari_20-02-1929.jpg
 • 4_dietari_22-02-1929.jpg

20/02/1929. Dia de la inauguració oficial de la Biblioteca.

 • 5_dietari_1-01-1930.jpg

1/01/1930. Recull de les incidències destacables durant la primera setmana de 1930.

 • 6_dietari_14-04-1931.jpg

14/04/1931. La referència de les bibliotecàries a la proclamació de la Segona República.

 • 7_portada_llibre_dietari_abril_1931-_marc_1933.jpg

Portada del segon llibre del dietari, que recull les notes de les bibliotecàries des de l’abril de 1931 fins al març de 1933.

 • 8_dietari_27-04-31_2n_llibre.jpg

27/04/1931. Començament del segon llibre dels dietaris.

 • 9_dietari_9-09-1932.jpg
 • 9_dietari_9-10-1932.jpg

9/09/1932. Referència a l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

 • 10_portada_llibre_dietari_abril_1933_-_juliol_1936.jpg

Portada del tercer llibre del dietari, que recull les notes de les bibliotecàries des de l’abril de 1933 fins al juliol de 1936.

 • 11_dietari_31-03-1933.jpg

31/03/1933. Començament del tercer llibre dels dietaris.

 • 12_dietari_24-04-1934.jpg
 • 12_dietari_27-04-1934.jpg

24 i 27/04/1934. En aquests dos fragments del dietari es pot observar la intensa activitat de la Biblioteca: organització de conferències, celebració de la Festa del Llibre, visites...

 • 13_dietari_19-07-1936.jpg

19/07/1936. Referència al començament de la Guerra Civil, fet que va provocar que la Biblioteca estigués tancada durant 10 dies.

 • 14_portada_llibre_dietari_agost_1936_-_desembre_1940.jpg

Portada del quart llibre del dietari, que recull les notes de les bibliotecàries des de l’agost de 1936 fins al desembre de 1940.

 • 15_dietari_1-08-1936_4t_llibre.jpg

1/08/1936. Començament del 4art llibre dels dietaris.

 • 16_dietari_25-08-1936.jpg

25/08/1936. Un cop començada la guerra, serà habitual la demanda de llibres de geografia i, més endavant, d’infermeria, ja que a l’Institut s’instal·larà un hospital de rereguarda.

 • 17_dietari_9-01-1937_1.jpg
 • 17_dietari_9-01-1937_2.jpg

9/01/1937. En aquest fragment les bibliotecàries fan constar que han rebut un comunicat per part de l’Ajuntament en què avisen que el regidor de Cultura passarà a fer una revisió dels llibres considerats contrarevolucionaris i que caldrà retirar.

 • 18_dietari_4-05-1937.jpg

4/05/1937. Recull de les incidències dels Fets de Maig de 1937 a Barcelona.

 • 19_dietari_5-01-1938.jpg

5/01/1938. Una de les moltes referències als problemes de la calefacció de la Biblioteca. Durant molts hiverns la calefacció no funcionava, fet que perjudicava les bibliotecàries i els usuaris.

 • 20_dietari_30-11-1938.jpg

30/11/1938. Escrit en què s’explica la mort de la directora de la Biblioteca, Concepció de Balanzó, en un accident de trànsit a causa de les circumstàncies de la guerra mentre tornava d’un servei de repartiment de llibres al front.

 • 21_dietari_21-12-1938.jpg
 • 21_dietari_23-12-1938.jpg

21 i 23/12/1938. En aquests fragments es parla del primer bombardeig de l’aviació franquista sobre Manresa, fet que va ocasionar una trentena de morts.

 • 22_dietari_20-09-1939_1.jpg
 • 22_dietari_20-09-1939_2.jpg

20/09/1939. Un cop finalitzada la guerra i després de mesos de romandre tancada, la Biblioteca torna a obrir les portes. Aquest escrit, forçosament en castellà, n’explica l’estat.