Transcripció del dietari de la Biblioteca Popular de Manresa (1928-1939)