Portada

En aquest web us presentem la transcripció d’un dietari d'un gran interès històric. Es tracta del munt de pàgines que van escriure les bibliotecàries de la Biblioteca Popular de Manresa des dels seus inicis, el 1928, fins al 1939 (el dietari es va continuar escrivint fins als anys 90). Aleshores la sala de lectura estava ubicada a l’actual Institut Lluís de Peguera. El 1999 es va traslladar al seu actual emplaçament, el Casino.

La creació de biblioteques públiques (i la corresponent Escola de Bibliotecàries) va ser una de les iniciatives més rellevants i reeixides de la Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). Concebudes per Eugeni d’Ors, que s’inspirà en el model anglosaxó, i després coordinades magistralment per Jordi Rubió, es van convertir aviat en centres irradiadors de cultura de caràcter modèlic. La de Manresa la va inaugurar la Diputació de Barcelona quan la Dictadura de Primo de Rivera havia suprimit la Mancomunitat, tot i que va seguir el mateix patró que la resta de sales de la xarxa.

Totes les biblioteques havien d’escriure el seu dietari. El de Manresa és molt extens i detallat. Les bibliotecàries hi anotaven dades i impressions sobre tot allò relacionat amb el funcionament de la sala de lectura: el dia a dia del servei, les gestions que cal fer, la correspondència, l’assistència de lectors, el préstec, les temàtiques dels llibres més sol·licitats, les activitats, les guies de lectura que confeccionaven, la relació amb l’Institut i les altres escoles i la voluntat d’assessorar els infants i fer-los despertar l’interès per la lectura...  En aquest web us oferim transcrit la major part del text, llevat dels comentaris de poc interès o de caràcter repetitiu. Hem respectat el redactat original dels textos, tret de la puntuació i l’accentuació, que hem corregit per facilitar-ne la lectura.

Pilar Bertran, la primera directora, va escriure: "La Biblioteca és el fogar més potent i de més viva cultura dintre Manresa" i la bibliotecària Maria Cugueró hi afegia que "tenia una activitat intensa” i estava “íntimament relacionada amb la vida de la població”. Per aquest motiu, el dietari no només reflecteix el batec de la institució, sinó també el de la ciutat. A les seves pàgines trobem una crònica de la vida cultural, farcida d’actes i personatges que representen tota una generació d’intel·lectuals de primer nivell, que posteriorment patiran les conseqüències d’una guerra que esquinçarà la vida i la cultura, no només a Manresa sinó també en el conjunt del país.

També podem veure-hi reflectits fets com la proclamació de la República, les diverses eleccions que es van portar a terme, el 19 de juliol, la instal·lació d’un hospital militar a l’Institut, les alarmes aèries, el primer bombardeig franquista... Especialment impactant és la descripció dels dies previs a l’entrada de les tropes franquistes a la capital del Bages, el 24 de gener de 1939. El setembre, després de mesos de silenci, la veu de les bibliotecàries tornarà a aparèixer, però ara forçosament en castellà.

En definitiva, el dietari ens aporta un coneixement interessantíssim de la vida manresana d’uns anys especialment significatius de la nostra història col·lectiva. Enregistrant el seu testimoniatge del dia a dia de la sala de lectura, les bibliotecàries, segurament sense ser-ne conscients, van acabar elaborant un document històric d’una gran rellevància. Unes bibliotecàries que es mereixen el nostre reconeixement per l’encomiable tasca de servei als lectors i a la societat, més enllà d’una vocació que les portà a obrir la biblioteca en condicions tremendament dures, però amb la voluntat d’un servei públic que estava per damunt d’aquestes dificultats.

El present dietari –com els d’altres biblioteques- va ser digitalitzat per la Diputació de Barcelona i es pot consultar on-line en aquest enllaç.

Al nostre web hi trobareu, entre altres apartats, el text transcrit del dietari dividit per anys, una explicació del seu contingut, una selecció d’alguns dels fragments més destacats (cronològicament o per temes), una referència al personal de la biblioteca, un apartat dedicat a la inauguració, les memòries anuals publicades als Anuaris de les Biblioteques Populars i més de 500 documents que reflecteixen la intensa activitat d'aquesta institució i la seva estreta relació amb la vida cultural i social de Manresa.

Finalment, també us oferim el vídeo d'una lectura teatralitzada de diferents fragments del dietari que el Grup de Teatre Els Carlins va representar el 26 d’octubre del 2018, al mateix espai on es va escriure el dietari, avui Biblioteca de l’Institut Lluís de Peguera.