Excursions

Any 1918 o 1919. Excursió a Montserrat. Hi ha Josep Jorba Rius (amb barret), la seva dona, Soledat Puigsubirà Corrons, i els seus dos fills Pere i Ramon. A la tercera fotografia hi surt Pere Jorba Vall, nebot de Josep Jorba. Van acompanyats per quatre empleats de la casa Jorba.

Any 1919. A la primera foto veiem Carme Gomis Abadal, Elvira Abadal Portella, Rosario Gomis Abadal, Pere Jorba Vall, Josefina Jorba Vall i un senyor desconegut. A la segona foto veiem les mateixes persones dinant al bosc amb uns masovers.

Any 1922 o 1923. Excursió amb mules. Damunt la primera mula hi va Rosario Gomis, esposa de Pere Jorba Vall, i damunt la segona mula, la mare de Rosario, Elvira Abadal Portella.

Any 1923. Rosario Gomis amb la seva primera filla Roser Jorba Gomis, la seva mare Elvira Abadal Portella i la seva germana petita Carme.

Any 1923. Dretes, al davant, Roser Jorba Gomis i Elvira Abadal Portella. Assegudes, al darrere, Rosario Gomis Abadal, dues minyones i Carme Gomis Abadal.

Any 1931. Dinar familiar al bosc. Hi veiem en Pere Jorba Vall, la seva esposa Rosario Gomis, amb ulleres, i les seves filles Roser i Rosa. Els acompanya una senyora.

Any 1934: Pere Jorba Vall d’excursió amb la seva esposa, Rosario Gomis (amb un vestit fosc) i la seva cunyada, Carme Gomis Abadal.