Incendi de la fàbrica de mobles de la Muralla de Sant Domènec (any 1946)

24/9/1946. Estat de les instal·lacions després de l’incendi. Únicament van quedar en peu els elements estructurals de l’edifici, tota la resta va ser destruït pel foc. L’edifici va ser reconstruït de nova planta i dos anys després s’hi va inaugurar la nova botiga de mobles Jorba. Aquest edifici continua en peu i actualment és la seu del Consell Comarcal del Bages.