Sessions de cuina (any 1966)

Març 1966. Anunci de les sessions pràctiques de cuina organitzades al Club Jorba.