Los maestros de la República en Manresa.
Trayectorias, pedagogías y depuraciones

Enseñanza en general

     

6/3/1932: inauguración de dos escuelas del barrio del Poble Nou de Manresa. El alcalde Lluís Prunés se dirige a los asistentes. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/4/1933 La Comissió de Cultura de l'ajuntament de Manresa va llogar a Antoni Clotet una antiga fàbrica tèxtil que ja no funcionava, situada al xamfrà dels Docks (actual carrer de Jacint Verdaguer) amb la carretera del Pont de Vilomara. L'escola comprenia set aules i un parvulari, amb una capacitat total per a 400 alumnes, bona part dels quals procedien de les escoles del vell edifici de Sant Ignasi. Se li va posar el nom de Grup Bonavista. A partir de 1939, va passar a anomenar-se “Padre Algué” i va estar en funcionament fins a l’any 1990.

     

4/2/1934: local del Centre Excursionista de la Comarca de Bages. Reparto de premios del Concurso de Historia de Catalunya, organizado por la Comisión Delegada en Manresa de la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana. En el centro de la foto, el concejal Vicenç Prat. A su derecha, Ramon Valls i Taberner, presidente del jurado. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
 

17/7/1936: Asamblea de la Federación de Maestros Nacionales de Catalunya. Sesión de apertura en el Ayuntamiento de Manresa. Autoridades: Ventura Gassol, concejal de Cultura de la Generalitat; Pere Bosch i Gimpera, rector de la Universitat Autònoma; Josep Coll i Mas, presidente de la Federación de Maestros; Pere Blasi i Maranges, maestro y diputado en el Parlament de Catalunya, y el alcalde de Manresa Francesc Marcet. El resto de sesiones tuvieron lugar en el Grup Escolar Renaixença, lugar de donde es la última imagen. La Federación de Maestros Nacionales de Catalunya se había creado en 1908 y en 1936 agrupaba unos 4.000 maestros. La Asamblea comenzaba el mismo día en que se producía en el norte de África un golpe de Estado contra la República que significó el inicio de la Guerra Civil. Por este motivo, la asamblea –que debía durar hasta el día 19– no pudo cumplir todo el programa previsto, en medio de aquellos momentos de incertidumbre y marcados por todo tipo de rumores sobre qué estaba pasando realmente. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/f: exposición de trabajos de la Escuela de Artes y Oficios, instalada en el edificio de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

L’Institut de Segon Ensenyament, anomenat des de 1953 “Lluís de Peguera”, va començar a funcionar a l’any 1927 i era l’únic edifici escolar de Manresa en bones condicions abans de la República. Com que a l’edifici hi sobrava espai, el 10 d’octubre de 1931 s’hi va traslladar l’escola del mestre Albagés; més tard, el 7 de novembre del mateix any hi va començar l’Escola Preparatòria del Batxillerat. En total es van ocupar 4 aules de l’ala esquerra amb alumnes de 1r a 4t de primària, que van ser anomenades Grup Francesc Macià.

     

L’edifici del col·legi dels Infants, inaugurat a l’any 1901, estava a càrrec de les monges carmelites. Al parvulari hi podien assistir nens i nenes però, en els nivells superiors només era per a nenes. Amb l’esclat de la Guerra Civil l’edifici va ser incautat, a l’agost de 1936, i s’hi va instal·lar l’Escola del Poble, gestionada pel PSUC i la UGT, destinada a infants fills d’obrers pobres.

     

L’edifici de Casa Caritat estava regentat per les monges carmelites. L’edifici principal es destinava a escola per a nenes i el xalet modernista que es veu a l’esquerra de la foto era l’escola dels nens. A l’agost de 1936 l’edifici va ser incautat i es va reconvertir en el Grup Escolar Joan Selves i Carner.

     

L’edifici de la Cova de Sant Ignasi pertanyia a l’ordre dels jesuïtes, la qual va ser dissolta per decret del govern republicà el 23 de gener de 1932. La Comissió de Cultura de l’ajuntament va intentar més d’una vegada aprofitar l’edifici com a escola de primària i escola professional per a nois però no va obtenir els permisos necessaris. A les acaballes de la guerra civil, els darrers mesos de 1938, s’hi van traslladar els alumnes de l’Institut de Segon Ensenyament perquè aquest edifici s’utilitzava com a hospital de sang.

   

El col·legi de Sant Ignasi allotjava una escola de primària i l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa. L’edifici, del segle XVIII, estava situat al costat de l’antic hospital i capella de Santa Llúcia i de l’església de Sant Ignasi, formant tot un conjunt d’edificacions. Les males condicions que tenia van obligar a traslladar molts dels seus alumnes al nou Grup Bonavista al 1933, però les necessitats d’escolarització van fer que es continués utilitzant. Durant la Guerra Civil se li va donar el nom de Grup Escolar Llibertat i escolaritzava 544 alumnes de 6 a 14 anys i 60 pàrvuls de 2 a 5.

A la primera fotografia podem veure, sobre la porta situada més a la dreta, un rètol que diu “Escuela”. A la segona fotografia observem l’entrada de l’església de Sant Ignasi i, una mica més amunt, una altra porta d’entrada a l’edifici escolar.