Records de Jaume
Navarro i Torras
(Manresa, 1920)

El racionament: queviures, tabac, sucre...

Entrevista a Jaume Navarro Torras (Manresa, 1920)

www1.memoria.cat/navarro