Records de Jaume
Navarro i Torras
(Manresa, 1920)

Sofàs de vímet de Can Jorba lligats amb una cadeneta

Entrevista a Jaume Navarro Torras (Manresa, 1920)

www1.memoria.cat/navarro