Records de Jaume
Navarro i Torras
(Manresa, 1920)

La guerra: el Comitè d'Ajuda al Front

Entrevista a Jaume Navarro Torras (Manresa, 1920)

www1.memoria.cat/navarro