La fossa militar
del cementiri de Manresa

Crèdits

Autor del web: Joaquim Aloy i Bosch 

 

Disseny del web: Arnau Aloy i Olivé

 

WebMàster: Francisco Cholbi

 

Maquetació de contingut: PSDaWEB

 

Fotografies: Ajuntament de Manresa, Regió7, Dolors Cabot, Rossy López, Jordi Maymó, Rafa Montaner, Marta Pich, Queralt Solé i Marc Vila Puig.

 

Agraïments: 

Lluís Subirana i Casas, encarregat del Cementiri de Manresa (1946-1995)

Teresa Vila (Registre Civil del Jutjat de Manresa)

Queralt Solé

Arxiu Comarcal del Bages

Montserrat Crosas

Pius Cisa (Guiamanresa.com)

Rossy López

Marta Pich

 

Manresa, abril del 2004 (publicació del web) i setembre del 2009 (renovació i ampliació del web)