La fossa militar
del cementiri de Manresa

Dades i gràfics

Dels 405 soldats que van morir als hospitals de sang de Manresa, un total de 296 van ser enterrats a la fossa militar del cementiri de Manresa, segons el llibre Relació Soldats morts en els Hospitals Militars d’ací, enterrats a la fosa Militar”, localitzat a l'Arxiu Comarcal del Bages. Els 109 restants van ser enterrats en nínxols del mateix cementiri o van ser traslladats als cementiris de les seves poblacions d’origen.

 

 

Edats de les morts

 

Pel Registre de defuncions del Jutjat de Manresa, en coneixem l’edat de 234 d'aquests 296 soldats. 42 d’aquests soldats no havien complert 20 anys, 107 no havien arribat als 25 anys. El soldat més jove era de Barcelona i tenia 15 anys. 4 soldats en tenien 17 i 15 soldats tenien 18 anys. A continuació podeu observar el gràfic d’edats d’aquests 234 soldats enterrats a la fossa dels quals sabem l’edat:

 

 

 

Dates de les morts

 

El nombre de morts als hospitals de sang estava en consonància, lògicament, amb el nombre de ferits traslladats del front de guerra a Manresa i, alhora, en consonància amb l’aferrissament i la duresa dels combats entre els dos exèrcits. La batalla de Balaguer (a finals de maig del 1938), la batalla de l’Ebre (entre el juliol i el novembre), els enfrontaments al cap de pont de Seròs (l’abril i el novembre) i l’ofensiva sobre Catalunya (desembre de 1938 i gener de 1939) van ser els episodis més sagnants del conflicte bèl·lic a Catalunya i que, consegüentment, van comportar més trasllats massius de ferits. 

 

A continuació es pot veure el gràfic amb el nombre de morts mensuals dels soldats enterrats a la fossa. Cal remarcar que els 37 soldats enregistrats el mes de gener del 1939 moriren entre els dies 1 i 17, la qual cosa confereix encara més dramatisme a les dades. El dia amb més morts va ser el 6 de gener, en què van morir 8 soldats. 

 

 Procedència dels soldats 

 

El Registre de defuncions ens permet conèixer el veïnatge de 130 dels 296 soldats. Segons aquesta informació, 92 soldats vivien a Catalunya i els restants 38 eren de la resta de l’Estat. Entre les persones enterrades, també hi ha un comissari rus de 42 anys.

 

 

Unitats militars

 

Del 90% d’aquests 405 soldats en coneixem la unitat del cos de l’exèrcit on estaven destinats i així consta en les dues relacions que es detallen al web. També sabem que entre els militars enterrats a la fossa hi ha 2 capitans, 2 tinents, 4 sergents, 21 caporals, 1 carrabiner, 3 comissaris i 2 xofers. També hi ha alguns presoners de guerra. 

 

D’altra banda, i sense que en coneguem els motius, a la fossa militar també hi van enterrar dues persones que no eren militars: una senyora i un agricultor d’edats avançades.

 

En la relació dels militars que no estan enterrats a la fossa, s’hi inclou també el nom d’una infermera.