La repressió franquista a Manresa
en la veu de les víctimes

Premsa periòdica

Premsa periòdica

•    “Presente”, Manresa: any 1939.

•    “Ciudad”, Manresa: anys 1940 i 1941.

•    “Manresa”, Manresa: anys 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1973 i 1975.