Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arbesó Gómez, Dolores

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
11
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Aniceto
Nom de la mare: 
Dolores
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Olivas, 13, 2n 6ª
Província de residència: 
Madrid
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
Club Los Camaradas
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona, 62, 3r 1ª (adreça esmenada)
Observacions: 
Pares residents a Madrid. Persona que l'acull: Eduard Valentí. Nom esmenat: Artur Prat. Data sortida de Barcelona: 12 (no especifica mes).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid