Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arbesó Gómez, Vicente

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
6
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Aniceto
Nom de la mare: 
Dolores
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
Los Camaradas
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Arbonès, 29
Canvis d’adreça: 
Casa Caritat
Observacions: 
Persona que l'acull: Melcior Centellas. Nom esmenat: Valentí Casajoana
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid