Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ardid Verdún, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Alcubierre
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
34
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Alcubierre
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
07/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Major P.N., 10-2
Observacions: 
Fills: Marián Sunyé Ardid (7) i Antón Sunyé Ardid (10).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"