Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ardida Miranda, Jacinta

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
52
Nom del cap de casa: 
Manuel Corberó Nicuesa
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
17/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Camp d'Urgell, 3, 3r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"