Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aresté Cots, Miquel

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
4
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Maria Cots Rozas
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
15/04/1939
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona (Consums)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"