Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Aresté Florensa, Rosa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
41
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Calaf
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
22/07/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Pedreres del Naró
Observacions: 
Familiars: Pepa Onsins Aresté (13, Lleida) i Victòria Onsins Aresté (10, ídem.) Nom esmentat familiars: Teresa Florensa Pujol (66, Lleida). Nom esmenat titular: Josep Aresté Camí (70, Lleida).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"