Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Argensó Maselles, Joan

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
50
Estat civil: 
Solter/a
Professió: 
Impedit
Lloc de procedència: 
Puigverd d'Agramunt
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
12/09/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"