Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arias Ferrer, Carmen

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
43
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
23/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Convent de Sant Francesc
Observacions: 
Fills: Carmen Estarán Arias (7), Mariano Estarán Arias (14), José Estarán Arias (16) i Víctor Estarán Arias (9). Altres: Maria Ferrer Basó (70) i Maria Arias Ferrer (47).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"