Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arias Ferrer, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
47
Nom del cap de casa: 
Carmen Arias Ferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Germana
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
23/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Convent de Sant Francesc
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"