Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ariche Carrera, Josepa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
66
Nom del cap de casa: 
Ramon Melé Dolcet
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Baixada del Pòpul, 4, baixos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"