Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ariste Royo, Agustín

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Villanueva de Segena
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
55
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Pagès
Lloc de procedència: 
Villanueva de Sigena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
09/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Pont de Vilomara (enfront Cases Barates)
Observacions: 
Fills: Presentació Ariste Salas(20) i Concha Ariste Salas (17).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"