Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ariste Salas, Concha

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
17
Nom del cap de casa: 
Agustín Ariste Royo
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Villanueva de Sigena
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
09/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Pont de Vilomara (enfront Cases Barates)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"