Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Armengol Murillo, Brígida

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
28
Nom del cap de casa: 
Josep Domènech
Lloc de procedència: 
Solsona
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
28/04/1938
Adreça de destinació: 
B. Parc, 8, 2n
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"