Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Armillas Martín, Julia

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Daroca
Província de naixement: 
Saragossa
Edat complerta: 
70
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
29/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Campanes (Sant Francesc)
Observacions: 
Fills: Pilar Burgo Armillas (42), Julia Burgo Armillas (39), Carme Burgo Armillas (29) i Àngela Burgo Armillas (24).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"