Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arnero Cardenal, Rosari

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Navarra
Província de naixement: 
Navarra
Edat complerta: 
31
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
26/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cós, 55, 1r
Estada: 
6 mesos
Observacions: 
Fills: Elisa García Fernández (burrón) [11 anys].
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"