Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arrán González, Teresa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Valladolid
Província de naixement: 
Valladolid
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Mestressa de casa
Lloc de procedència: 
Mataporquera
Província de procedència: 
Cantàbria
Data d’arribada: 
10/09/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Convent de Sant Francesc
Observacions: 
Ha portat els següents fills: Mercedes Cabeza Arrán (14 anys), Elisa Cabeza Arrán (10 anys) i Fernando Cabeza Arrán (9 anys). Baixa per acollir-se al racionament de la població: 29 de juliol de 1938.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid