Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arroz Trigo, Marià

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Saragossa
Província de naixement: 
Saragossa
Edat complerta: 
62
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Saragossa
Província de residència: 
Saragossa
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Arbonés, 4, 3r, 2ª
Observacions: 
Model fitxa Pro-Infància Obrera. Lliura un infant en data 01/11. Persona que l'acull: José Prucia (?).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid