Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Artero Cano, María

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Almeria
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
35
Estat civil: 
Casat/da
Lloc de residència: 
Castilla la Vieja
Data d’arribada: 
10/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Mallorca, 55, 2n
Observacions: 
Ha portat els següents fills: María Cano González (50 anys, sic), María González Artero (7 anys), Ángela González Artero (6 anys), Antonia González Artero (3 anys) i Ginés González Artero (4 anys).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid