Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Artero Flores, Tomás

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
13
Estat civil: 
Solter/a
Professió: 
Trabajos de casa
Lloc de procedència: 
Mojácar
Província de procedència: 
Almeria
Data d’arribada: 
25/11/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Remei de Dalt, 27
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB. "Población Flotante. 19 de Julio 1937". Lligall 30: "Consell Municipal 1936-39".