Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ascaso Vich, Carmen

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
47
Lloc de procedència: 
Grañén
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
24/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
6 d'Octubre, 7, 4t
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"