Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Asencio Sales, Jaime

Gènere: 
Home
Nom del cap de casa: 
José Salas Mases
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
14/01/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Tossal dels Cigalons
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"