Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Asín Vuerco, Pablo

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
25
Nom del cap de casa: 
Domingo García Bolea
Lloc de procedència: 
Calaf
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
30/04/1938
Observacions: 
Baixa servei militar (2-8-38).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"