Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Asso Huerto, Domingo

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
2
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Carme
Nom del cap de casa: 
Carme Huerto Palacón
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Tardienta
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
21/05/1938
Adreça de destinació: 
Mallorca, 31, 1r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"