Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Augés Garriga, Francesc

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Sabadell
Província de naixement: 
Barcelona
Edat complerta: 
52
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
Hortolà
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
30/04/1938
Observacions: 
Fills: Teresa Augés Solsona (24), Cipriana Augés Solsona (21), Carmen Augés Solsona (16), Montserrat Augés Solsona (5) i Ricard Augés Solsona (3). Altres: Carmen Solsona Safont (muller, 45).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"