Papers
catalans
a Àvila

«Algunes funcions pròpies de la Comissió Tècnica del Servei de Material Escolar i Pedagògic, una vegada constituïda la ‘Comissió del Llibre Escolar’», informe signat per Pere Llobera. (Barcelona, 6/1/1938)