Papers
catalans
a Àvila

«Conservatori del Liceu. Projecte de programa per a la classe de ‘Formes Musicals’», signat per Joaquim Zamacois (2/3/1937)