Papers
catalans
a Àvila

Acord del Consell de l’Escola Nova Unificada pel qual “pot cedir-se l’ex-Església de Felip Neri a l’Associació Professional de Concerts de Catalunya”, i informe posterior que ho denega. (Generalitat de Catalunya. Barcelona, agost del 1937)