Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Portada

En aquest web podreu consultar un cens amb les dades de gairebé 2.000 manresans i manresanes de naixement i/o veïnatge que durant la dictadura van ser privats de llibertat per motius polítics i reclosos en camps de concentració, batallons de treballs forçats, presons i altres unitats de càstig.

L’anàlisi estadística d’aquesta informació ha fet possible, per primer cop, quantificar la magnitud de la repressió franquista a la capital del Bages.

A diferència d’altres municipis, Manresa ha conservat una bona part de la documentació generada per la repressió franquista. Dipositada a l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG), aquesta documentació -juntament amb fonts d’altres arxius catalans i de l’Estat Espanyol- ens ha permès elaborar aquest cens.

També incorpora més d’un miler de documents. Degudament classificats i contextualitzats, permeten il·lustrar, a través de casos concrets, els diferents instruments de la repressió: els camps de concentració, els requeriments, informes i avals, les delacions, els batallons de treballs forçats, el sistema judicial, les presons i la redempció de penes pel treball. També s’hi poden trobar documents que mostren el control a què eren sotmeses les persones que sortien de la presó -en règim de llibertat vigilada- i també com la privació de llibertat afectà la vida quotidiana i l’entorn laboral i familiar.

Associació Memòria i Història de Manresa

Manresa, gener de 2012