Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Documents de manresans privats de llibertat

Les dimensions que durant el franquisme assolí la privació de llibertat en comportà la gestió administrativa. Centenars de milers de documents –dipositats actualment en diversos arxius- recullen el rastre de les persones que van passar per camps de concentració, batallons de treballs forçats, presons i colònies penitenciàries.

Aquest apartat mostra més d’un miler de documents que deixen testimoni dels manresans i manresanes que van ser privats de llibertat per motius polítics. S’hi poden visualitzar des de fitxes de camps de concentració i batallons, fins a sumaris de consells de guerra, passant per informes policials i expedients penitenciaris, entre d’altres documents. El conjunt inclou denúncies, sentències, diligències d’execucions i notificacions de condemnes de mort, signades de vegades pel mateix acusat moments abans de perdre la vida. Tampoc no hi falten cartes de presos, avals de bona conducta i fitxes de llibertat vigilada.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’han eliminat dels documents que s’exposen aquelles informacions que hem considerat que podrien atemptar contra el dret a l’honor i a la intimitat, tant de les persones a les quals fan referència, com també de les respectives famílies. Si considereu que en algun cas això no es compleix, podeu comunicar-ho a través del correu electrònic memoria@memoria.cat. Els responsables d’aquest web es comprometen a estudiar-ho immediatament i a tenir-ho en compte, si s’escau.