Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Delacions, denúncies i rumors: la força de la revenja

La repressió es va nodrir de la participació de persones que s’identificaven amb el nou règim o, en tot cas, volien deixar clar que estaven disposades a col·laborar-hi. Denunciar o proporcionar informació sobre tercers podien ser una manera de protegir-se o, simplement, un mecanisme a través del qual canalitzar l’afany de revenja per motius que moltes vegades no eren polítics. En aquest context, el rumor adquiria categoria de prova: importava més allò que es deia sobre algú, que no pas allò que realment havia succeït. La delació o la denúncia era el primer pas d’un camí que podia culminar en la privació de llibertat i en l’ostracisme.

Els informes de la Guàrdia Urbana i de l’Ajuntament de Manresa, com també les denúncies i declaracions recollides en sumaris de consells de guerra, han deixat rastre d’aquesta realitat.