Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Les presons: “sanatoris de cossos i ànimes”

Amb un alt nivell de mortalitat, les presons franquistes foren el màxim exponent de la repressió: no tan sols arribaren a una xifra rècord en la història recent espanyola –aprofitant instal·lacions de tota mena-, sinó que es col·lapsaren fins a l’extrem d’assolir a una autèntica “catàstrofe penitenciària”, amb el volum de presos més alt d’Europa occidental després de l’Alemanya nazi. Aquesta saturació –que obligà les autoritats a revisar les penes i a accelerar les exarceracions- mostra com la voluntat de càstig del règim era superior a la seva capacitat real d’aplicar-lo.
Atrapat en les seves pròpies contradiccions, el sistema penitenciari franquista es va mostrar incapaç d'absorbir la ingent massa d'homes i dones que volia castigar. Això no obstant, aconseguiria canviar les seves vides per sempre més.

En aquest apartat es poden visualitzar documents que testimonien el pas per les presons de Franco de diferents manresans i manresanes, alguns dels quals ja no en sortirien mai més. Ordres de detenció, oficis d'ingrés, expedients penitenciaris, fulls d'historial -amb el recull d'incidències diverses-, fulls de liquidació de condemna -on es pot veure el temps complert i el que restava per complir-, diligències de trasllats, dictàmens de commutacions de penes, sol·licituds d'indults i certificats de llibertat condicional o definitiva són alguns dels documents triats.