Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Altres documents

 

Reproduïm en aquest apartat un variat ventall documents corresponents a diferents àmbits, la tria dels quals es justifica pel seu interès específic. Entre altres, s’hi pot veure un ofici adreçat a un batalló disciplinari en  què es fa constar la pràctica del nudisme com a antecedent, una carta escrita des de la presó que fa referència a un cas de fals testimoni per por a tortures, indicis d’un possible suborn relacionat amb l’obtenció d’un informe favorable i llistes de mossos en edat militar, amb especificació de si han de fer el servei militar d’acord amb els antecedents polítics i amb indicació d’aquells que estan en situació de presoners o soldats treballadors.