Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Vida quotidiana, entorn familiar, depuracions i represàlies laborals

Per a moltes persones, el fet d’haver patit privació de llibertat condicionà la resta de les seves vides i repercutí també sobre les respectives famílies. Accedir a un lloc de treball –o bé conservar-lo-, participar en un negoci, realitzar una operació bancària o efectuar un desplaçament podien veure’s envoltats de dificultats a causa dels seus antecedents. Per si no n’hi havia prou, la llei de Responsabilitats Polítiques deixava oberta la possibilitat que els béns de les persones condemnades fossin espoliats. En  el cas que aquestes haguessin mort, la sanció econòmica no prescrivia i requeia sobre les respectives famílies.

La documentació recollida en aquest apartat ha estat classificada en dos blocs. El primer bloc, vida quotidiana i entorn familiar, mostra fins a quin punt els antecedents polítics pesaren sobre persones que havien patit condemna –o familiars seus- a l’hora d’efectuar un bescanvi de bitllets, sol·licitar un préstec amb motiu de casar-se o demanar un salconduit per desplaçar-se. Per la seva cruesa, destaquen els oficis enviats al Tribunal de Responsabilitats Polítiques. Redactats majoritàriament per l’Ajuntament –i, per tant, gens sospitosos de simpaties envers els informats- s’hi exposen situacions familiars dramàtiques, en alguns casos properes a la indigència, a causa de l’absència del cap de família i la consegüent manca de recursos econòmics. El segon bloc, depuracions i represàlies laborals, recull documentació relativa a expedients de depuració de treballadors d’empreses com Riegos y Fuerza del Ebro i Caminos de Hierro del Norte de España. També s’hi pot veure com l’Ajuntament de Manresa denega una sol·licitud de lloc de treball a causa dels antecedents polítics de l’aspirant.