Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Depuracions i represàlies laborals. Documents

29/09/1944. Informe de Falange sobre Josepa Gui Iglesias. S’hi fa constar: “Durante la dominación marxista se distinguió hablando en pro del régimen marxista. [...] Al ser liberada esta Ciudad fue detenida y encarcelada, ignorándose las causas, pero al parecer fue por el hecho apuntado más arriba”. Tot i no cometre actes delictius, se la considera desafecta. El document té com a destinatari el regidor de places i mercats, fet que fa pensar que es devia redactar arran d’una sol·licitud de llicència o de feina adreçada a l’Ajuntament. (Arxiu Municipal de Manresa).

01/10/1939. La comissió depuradora de l’empresa Riegos y Fuerza del Ebro demana a l’alcalde de Manresa informes sobre el treballador Adolf Antonés Abad. (Arxiu Comarcal del Bages).

19/10/1939. Informe de la Guàrdia Urbana sobre Adolf Antonés Abad, xofer de la companyia Riegos y Fuerza del Ebro, militant d’ERC i d’UGT, membre del comitè d’empresa, “pero que sus actuaciones en la misma no fueron malas [...]”. (Arxiu Comarcal del Bages).

02/08/1940. Certificat de l’Ajuntament de Manresa per al tribunal depurador de l’empresa Riegos y Fuerza del Ebro en què es fa constar que Adolf Antonés Abad militava a ERC i “Está conceptuado como desafecto al Glorioso Movimiento Nacional”. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

21/09/1939. L’alcalde de Manresa informa al Regiment de Ferrocarrils núm. 1 sobre els antecedents de Josep A.S., afiliat a la CNT i a la FAI, de “conducta regular”, del qual es diu que era un “gran propagandista marxista, asegurando que llevaba pistola”. Malgrat que no es té constància que hagués participat en actes delictius, la seva llibertat significaria “peligro y mal ejemplo”. (Arxiu Comarcal del Bages).

22/11/1939. El jutge encarregat de la depuració del personal de la companyia Caminos de Hierro del Norte de España sol·licita a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de Josep A.S., que ha demanat de ser-hi readmès. (Arxiu Comarcal del Bages).

07/09/1939. L’alcalde accidental de Manresa informa a la companyia Caminos de Hierro del Norte de España sobre els antecedents de Josep A.S., militant de la FAI i la CNT, “propagandista en extremo marxista” i, per tant, “contrario en absoluto al Glorioso Movimiento Nacional”, la llibertat del qual significaria “peligro y mal ejemplo”. (Arxiu Comarcal del Bages).

22/02/1939. El regiment de ferrocarrils núm. 1 reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de Teódulo García Garcimartín, empleat de la companyia Ferrocarriles del Norte de España. (Arxiu Comarcal del Bages).

15/09/1949. La Guàrdia Urbana informa desfavorablement a l’alcalde sobre la sol·licitud presentada per part d’Antonio A. A. per accedir a una plaça de camàlic, ja que es tracta d’un “sujeto poco recomendable; es de ideas marxistas y sufrió encarcelamiento por estar sujeto a procedimiento militar por sus hechos del dominio rojo”. A més, se’l qualifica de “amante del trago largo y poco inclinado al trabajo”. (Arxiu Municipal de Manresa).

20/09/1949. Acord de la ponència de Governació de l’Ajuntament de Manresa en què es proposa a l’alcalde que es denegui la sol·licitud d’Antonio A. A. per accedir a una plaça de camàlic, un cop vistos els seus antecedents polítics. (Arxiu Municipal de Manresa).
 

11/04/1939. Informe de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España relatiu a Matías Martínez Serrano, que “fue durante el periodo rojo Presidente del Comité Local Ferroviario de Manresa, por lo que puede considerársele de ideas izquierdistas y propagandista de estas ideas”. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

11/04/1939. Informe de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España relatiu a Teógenes Torres Delgado, que “fue voluntario al frente, por lo que hay que suponerle de ideas izquierdistas y por lo tanto propagandista”. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

31/05/1943. Informe de Falange sobre Pere Garcia Miralles, militant de la FAI i la CNT, a qui es conceptua com a “elemento peligroso, aunque se le ignoran delitos”. El document és adreçat al “delegado de Plazas y Mercados”. (Arxiu Municipal de Manresa).