Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Requeriments, informes i avals: saber qui és qui

La maquinària repressiva engegada pel franquisme s’alimentà d’un sistema d’informació a partir del qual féu efectiva la voluntat de castigar una part de la població i paralitzar qualsevol capacitat de reacció. En un context de persecució ideològica i de por, eren moneda corrent els requeriments en demanda d’informació sobre els antecedents polítics de particulars, els informes sobre la ideologia i la vida privada de les persones considerades sospitoses i els avals per mitjà dels quals tothom qui podia intentava protegir-se de la marea repressiva, per mitjà de la intervenció de personatges addictes al règim.

Aquest apartat recull tres tipus de documents: requeriments enviats a l’Ajuntament de Manresa des de camps de concentració i batallons en demanda d’informació, informes elaborats pel mateix Ajuntament, la Falange i la Guàrdia Civil -en resposta a aquests requeriments- i, en darrer lloc, avals de bona conducta localitzats, la majoria d’ells, en sumaris de consells de guerra.