Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Els batallons: el càstig dels treballs forçats

Juntament amb els camps de concentració i les presons, els batallons de treballs forçats foren un dels instruments de què es va servir el sistema penitenciari franquista per castigar els vençuts. Sorgides en plena guerra civil, aquestes unitats militaritzades –en què les condicions de vida eren d’una extrema duresa- van permetre també disposar d’una enorme quantitat mà d’obra per reconstruir el país a baix cost. Tal com succeïa amb els camps de concentració, per anar a parar a un batalló no era condició haver estat condemnat per mitjà de cap sentència judicial. N’hi havia prou d’haver fet la guerra al bàndol perdedor.

Aquest apartat inclou una selecció de documents que posen de manifest com l’Ajuntament de la capital del Bages estava al corrent dels manresans internats en batallons, a través de la correspondència que hi mantingué. També es mostren alguns exemples de la documentació procedent d’aquestes unitats, conservada actualment a l’Archivo General Militar de Guadalajara.